Viasi

Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína sa opiera o prirodzený chod prírodných síl, ktoré sledovali nielen čínski mudrci ale aj naši predkovia. V rámci čínskej medicíny sa ďalej využíva aj systém piatich elementov a energetických dráh, ktorý má vlastnú anatómiu a fyziológiu. Tieto ovplyvňujú fyziológiu orgánov a ich procesy. TČM chápeme ako medicínu, u ktorej terapeut na základne vstupného vyšetrenia, ktoré pozostáva zo vstupného rozhovoru, diagnostiky podľa jazyka, oka, pulzu, pozorovania tela a pohmatom dôležitých akupunktúrnych bodov, astrológie a stanovuje diagnózu podľa TČM. Následne potom terapeut navrhuje spôsob liečby a vyjadruje sa k možnostiam liečby. Tradičná čínska medicína nie je všeliekom na všetky ochorenia, aj keď môže pomôcť v prípadoch, v ktorých je západná medicína bezradná. Súčasná chemicky a vysoko technicky orientovaná západná medicína ešte stále má málo možností riešiť funkčné poruchy organizmu. Tradičná čínska medicína preto predstavuje obohatenie možností terapie.

Jeden ľudský život stačí na to, aby človek pochopil význam svojho bytia, aby obohatil svojou prítomnosťou iné ľudské bytosti, aby vedel pomôcť sám sebe aj iným.